gözləmə

gözləmə
1. «Gözləmək»dən f. is.
◊ Gözləmə otağı (salonu, zalı) – sərnişinlərin qatarı, avtobusu və s. -ni gözləmələri üçün ayrılmış otaq (salon, zal). Gözləmə otağı çox soyuq idi. S. R.. // Qəbula gələn şəxslərin oturub gözlədikləri otaq. <Qaçay> Gözləmə otağındakı enli skamyada uzandı. İ. Məlikzadə.
2. İki və ya bir neçə adam arasında təyin edilmiş görüş. Onların dördü də öz yerində durmuşdu, yenə də gözləmələri var idi. M. S. O..
3. Arzu, istək, həsrət, ümid, intizar. Dərd məni almadımı? Döşəyə salmadımı? Çox gözləməm var idi; Gözümdə qalmadımı? (Bayatı). <Kərbəlayı Rəcəb:> Xanım, doğrudur, ömür keçir, gün keçir, ancaq mənim bir gözləməm var. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gözlətmə — «Gözlətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözləşmə — «Gözləşmək»dən f. is. Tanışlığın ən ilk mərhələsi üçün təbii olan gözləşmə artır, bir birinə yaxın oturanlar arasında isə söhbət başlayırdı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözləmək — f. Bir şeyin və ya bir adamın intizarını çəkmək, intizarında olmaq. Qatarı gözləmək. Məktub gözləmək. Yoldaşlarını gözləmək. Qonaqları gözləmək. – Şeyx tək otaqda . . təbibsiz, dərmansız ömrünün axır saatını gözləyirdi. Ə. H.. Vaqif çıxanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözləşmək — qarş. 1. Başqalarına hiss etdirmədən bir birinə baxaraq göz vurmaq, gözlə işarə etmək. Bir birilə gözləşmək. – Bəylər himləşib gözləşirlər. Ü. H.. . . Onlar bir birilə bic bic gözləşirdilər. S. R.. 2. Bir birinin gözünün içinə baxmaq, gözünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlətmək — icb. Gözləməyə məcbur etmək və ya səbəb olmaq. Qapını açmayıb bayırda gözlətmək. – Bir saat soyuq eyvanda gözlətdikdən sonra xan <Hacı Məlikməmmədi> çağırtdırdı. Ç.. <Qız:> Bağışla, səni çox gözlətdim. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənmək — bax gözlənilmək 1 ci mənada. Həmədan qazısı və xətibin Bağdaddan Həmədana gəlməsi gözlənir. M. S. O.. Dağlar arasından keçdikcə hər addımda oğru, soyğunçu gözlənirdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənməz — bax gözlənilməz. Gözlənməz vəziyyət. – Kərimov gözlənməz halda sözünü dəyişdirib dedi. . H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənməyən — bax gözlənilməyən. Hakim ağzını yuxarı tutub, kişinin cır səsinə və . . gözlənməyən hünərinə şaqqıltı ilə gülməyə başladı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənən — bax gözlənilən. Ürəklər çırpınaraq, gözlənən gün yetişdi. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənilmə — «Gözlənilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”